„Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar przekazał środki finansowe na rzecz organizacji, które pomagają profesjonalnie i kierują pomoc tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana oraz w takiej formie, jaka jest najbardziej potrzebna. Były to: Polska Akcja Humanitarna (przekazana kwota przez Energopomiar: 20 000 zł), Fundacja HumanDoc (10 000 zł), Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (10 000 zł), Stowarzyszenie Polski Komitet […]

3M

Zaangażowanie firmy 3M w pomoc potrzebującym z Ukrainy Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., 3M oraz pracownicy firmy aktywnie wspierają dotkniętych wojną Ukraińców. 3M zaangażowała się w inicjatywy pomocowe, przekazując m.in. 2 mln dolarów na rzecz pomocy humanitarnej i medycznej. Połączone darowizny od samych pracowników i Fundacji 3M miały wartość ponad […]

Activ Magdalena Kowalczuk

Organizujemy wśród naszych klientów i z wlasnych środków zbiórki artykułów spożywczych i higienicznych dla uchodźców przebywających w Lęborku.

Akademia Maluchów Spółka z o.o.

W okresie od marca 2022 do sierpnia 2022 przyjęliśmy do naszych placówek działających pod nazwą Akademia Maluchów Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkola Integracyjne kilkoro dzieci z Ukrainy. Dzieci zostały przyjęte bez żadnych opłat, na podstawie paszportu i daty przekroczenia granicy. Jednocześnie otrzymaliśmy informację od przedstawicieli Urzędu m.st Warszawy (dzielnica Białołęka), że możemy liczyć na otrzymanie dotacji podmiotowej […]

Akademia WSB

SOLIDARNI Z UKRAINĄ Akademia WSB od pierwszego dnia wojny udziela wielopłaszczyznowego wsparcia Ukrainie, jak i naszym ukraińskim kolegom. Z początkiem wsparcie to miało charakter bezpośredni. Uczelnia organizowała miejsca pobytu dla uchodźców, organizowała zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy oraz służyła pomocą prawną i psychologiczną. Równie aktywnie przedstawiciele AWSB zaangażowali się w znalezienie pracy dla studentów i ich […]

AmeriGas Polska

AmeriGas Polska jest jedną z czołowych firm w branży LPG w Polsce. Należymy do grupy UGI International – części biznesu amerykańskiego koncernu UGI Corporation. Jesteśmy grupą energicznych ludzi, tworzących zgrane zespoły.